Pommes de pin glacées, 2x
CHF 12.00 CHF 12.00 12.0 CHF
Sachet Biscuits Noël
CHF 5.00 CHF 5.00 5.0 CHF
Citron givrés 2x
CHF 12.00 CHF 12.00 12.0 CHF
Pâte à tartiner
CHF 8.00 CHF 8.00 8.0 CHF
Pain d'épices
CHF 12.00 CHF 12.00 12.0 CHF
Miel aromatisé
CHF 8.00 CHF 8.00 8.0 CHF
Limoncello PUROgusto
CHF 22.00 CHF 22.00 22.0 CHF
DIY risotto aux morilles
CHF 14.00 CHF 14.00 14.0 CHF
Bûche de Noël glacée
CHF 48.00 CHF 48.00 48.0 CHF
Fruits confits enrobés de chocolat
CHF 8.00 CHF 8.00 8.0 CHF
Noisettes du Piémont entières
CHF 6.50 CHF 6.50 6.5 CHF
Boite cadeau miel et pâte à tartiner
CHF 15.00 CHF 15.00 15.0 CHF
Boite cadeau sel aromatisé
CHF 8.00 CHF 8.00 8.0 CHF
Huile d'olive aromatisé
CHF 12.00 CHF 12.00 12.0 CHF
Mandarine givré 2x
CHF 12.00 CHF 12.00 12.0 CHF